Nyomtatás
PDF

Intézmény bemutatása

Intézményünk bemutatása

 

A Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola Szentbalázson nyolcosztályos általános iskola.

Gödre, Simonfa és Kaposvár településekről is járnak hozzánk tanulók. Továbbra is szívesen fogadjuk a környező településeken élő gyermekeket.

Tanulólétszámunk az utóbbi években 110 fő körül mozog. A tanulók közel 90%-a bejáró. Valamennyi tanulónk számára biztosítjuk a napi háromszori étkezési lehetőséget és a napközis ellátást. A tanulók felügyeletét  7 órától 18 óráig biztosítjuk.

14 főállású és 2 óraadó pedagógus látja el az oktató-nevelő munka feladatait. Munkánkat segíti egy iskolatitkár és négy technikai dolgozó.

Vállaljuk a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált képzését. Haladásukat, fejlesztésüket gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus segíti a tanórai differenciált oktatáson kívül.

 Iskolánk minden tanulója részt vesz az interkulturális oktatásban, mely a cigány kultúra magyar nyelven történő megismertetését, a cigány tanulók felzárkóztatását segíti.

Országos méréseken tanulóink a kisiskolák átlagának megfelelően teljesítenek. Képességeiket művészeti képzéssel is fejlesztjük. A sportkör jól szolgálja a szabadidő hasznos eltöltését.

Környezettudatos nevelésünk eredményeként elnyertük az örökös ÖKOISKOLA címet.

Gyermekeink összetételével összhangban fogalmaztuk meg pedagógiai alapelveinket.

„OTTHON -ÉRZÉSSEL" kívánjuk biztosítani minden gyermekünk számára a „NEKI-SZÓLÓ" nevelést, fejlesztést. Iskolánkban a Komplex Alapprogram keretében biztosítjuk a felzárkóztatást és a tehetségfejlesztést. A szabadidő hasznos eltöltését az alprogrami foglalkozások segítik.

Jelenünket megerősítik múltbéli tapasztalataink, melyek biztos alapjai a hatékony jövőtervezésnek.

Hiszünk abban, hogy olyan egyéni sajátosságokkal és arculattal rendelkező intézményt tudunk teremteni, amely képes teljesíteni környezetünk elvárásait, illetve amelyben a mindennapi tevékenység megszervezése a gyermekek és a szülők bizalmán, együttműködésén alapul. Pedagógusaink szakmaisága a biztosítéka munkánk folyamatos megújulásának.

Külön köszönet Csutorás Gábornak az oldal tetején látható fénykép rendelkezésünkre bocsájtásáért.