Nyomtatás
PDF

7. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. irodalom biológia magyar nyelv matematika magyar nyelv
2. földrajz német nyelv történelem biológia német nyelv
3. matematika testnevelés német nyelv testnevelés matematika
4. testnevelés matematika ének-zene irodalom történelem
5. technika rajz fizika földrajz osztályfőnöki
6. etika/hit-és erkölcstan kémia testnevelés digitális kultúra testnevelés
7.