Nyomtatás
PDF

A projekt célja

A projekt célja, hogy a közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/diákok, tanulók, köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüket a hátrányos helyzetű  kistérségekben. A konstrukció hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő oktatási-nevelési intézmények olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását. A konstrukció keretében lehetőség nyílik egyrészről a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét növelő, mintaértékű programok továbbfejlesztésére, azok más intézményben történő adaptációra való alkalmassá tételére, másrészről bevált programok adaptálására, illetve az adaptáció feltételeinek megteremtésére.

A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:

  • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődése;
  • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai óvodáztatásának elősegítése;
  • a felzárkózás érdekében a közoktatási intézményeknek a környezetükkel, beleértve családokkal való együttműködésének kialakítása és megerősítése.
  • az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli kapcsolati háló szélesítése
  • együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a szociális, intézményrendszerrel.
  • a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások, közösségi rendezvények szervezése.
  • a továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok kidolgozása és megvalósítása.
  • szakmai együttműködések kialakítása és bővítése a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek korai  óvodázása érdekében, családsegítők bevonása.