Nyomtatás
PDF

Beszámoló a pszichológusi tevékenységről

Havi 20 órában voltam jelen az iskolában, a két év során összesen 13 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel folytattam pszichológiai munkát tanácsadás, illetve terápia keretében egyéni, illetve csoportos formában. A csoportokat az osztályfőnökök segítségével válogattuk össze különböző problémakörök szerint. Mind a csoportos, mind pedig az egyéni foglalkozásokba besorolt gyermekeknél legtöbbször az agresszió, a szabályok be nem tartása, a társakhoz való alkalmazkodás hiánya, szocializációs nehézség lett megjelölve, mint problématerület. Máshol inkább az önismereten volt a hangsúly. A foglalkozások heti illetve kétheti rendszerességgel folytak. Módszereit a foglalkozás formája (egyéni, csoportos) illetve a gyermek életkora határozta meg. Így a kamaszokkal, kiskamaszokkal verbális hangsúlyú, míg a kisebbekkel játékos terápiát folytattam, a csoportos formában pedig bevontam drámaelemeket is.  A gyerekekkel való foglalkozás mellett fontos volt a szülőkkel folytatott munka is, ahol átbeszéltük a problémákat, illetve azt, hogy hogyan segíthetik gyermekük lelki fejlődését a továbbiakban. A szülői tanácsadás nagyon hasznosnak bizonyult.

 

A gyermekekről folyamatosan konzultáltunk az osztályfőnökökkel, figyelemmel kísérve iskolai problémáikat és fejlődésüket.  A tapasztalatok szerint a pszichológiai munka ott mutatkozott hatékonynak, ahol mind a szülő, mind pedig a gyermek motivált volt a közös munkára.  Mindenképp hasznosnak éreztem, hogy elérhetővé vált a pszichológiai ellátás, tapasztalatot szereztek erről a gyermekek, a szülők, kiépült a segítségkérés útja, így remélhetőleg a jövőben is tudnak/akarnak majd hatékony segítséget kérni a felmerülő problémákban.

Franciskovics Eszter
 
 

Pszichologus Franciskovics E1 Pszichologus Franciskovics E2

A TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0060, Mindannyian mások vagyunk… projektben 2010 szeptemberétől 2012 januárjának végéig dolgoztam pszichológusként, havi 20 órában a Szentbalázsi Általános Iskolában, a Surján Oktatási Intézményfenntartó Társulás nevében Szentbalázs Község gesztor Önkormányzata által megbízva. Munkám során összesen 9 gyermekkel foglalkoztam, heti rendszerességgel.  A leggyakoribb panasz, illetve probléma az iskolai magatartási-, és teljesítménybeli zavar volt, ám időközben egyes esetekben családi hátterű problémák is felmerültek, melyekkel feltétlenül dolgoznunk kellett (egy esetben még a családsegítő bevonására is szükség volt). A pszichológiai ellátás fontos részét képezték a szülőkonzultációk, illetve a pedagógusokkal/osztályfőnökökkel történő folyamatos kapcsolattartás, mely nagy segítségnek bizonyult a gyermekekről alkotott reális kép megalkotásában. Emellett kezdetben a gyermekek magatartási-, beilleszkedési-, illetve teljesítménybeli zavarainak, esetleges neurotikus tüneteinek felmérése, diagnosztikája zajlott. Ezt követte gyermekenként a terápiás tervek elkészítése, a célok kitűzése, majd a terápiás eljárások alkalmazása az egyes üléseken. A terápiás célok közé nagyrészt az indulatkezelés, konfliktuskezelés, az asszertivitás fejlesztése, az én-hatékonyság segítése, a szorongásoldás, a szociális kompetencia fejlesztése, a megküzdési stratégiák támogatása, és az önismeretszerzés tartoztak. A terápiás eljárásokat illetően szupportív terápiát, serdülő konzultációt, művészetterápiát, játékterápiát, integratív gyermekpszichoterápiát és egyes esetekben családi konzultációt alkalmaztam.  2012 februárjától a terápiás munka folytatását és annak lezárását kolléganőm, Németh Anita végezte.

 

Leipold Annamária

2012 év február elejétől dolgoztam a projektben. Ekkor vettem át a pszichológusi feladatokat Leipold Annamária kolléganőmtől. Tulajdonképpen az ő megkezdett munkáját folytattam azzal az öt halmozottan hátrányos helyzetű tanulóval, akikkel Annamária a tanév elején elkezdett foglalkozni. Közülük egy harmadik, kettőjük negyedik és kettő hetedik osztályos volt; négy fiú és egy lány. Főbb célunk az iskolai viselkedés pozitív irányú változtatása volt, ezen belül is az órai odafigyelés és aktív együttműködés, a felnőttekkel való hatékony kommunikáció és a társakkal való konfliktuskezelés megvalósítása, illetve az agresszió megelőzése volt. A harmadikos fiúval egy-két hónapig csak egyénileg, majd az egyéni terápiás ülések mellett a társas kompetenciák gyakorlása céljából kiscsoportban – a két negyedikes fiúval együtt, - is foglalkoztam. A negyedikesek osztálytársak lévén szerettek volna együtt jönni, ezért többnyire párban fogadtam őket. A hetedikes fiú és lány igényelték az intimitást, ezért igény szerint jöhettek egyénileg vagy kettesben. Erről mindig az adott héten, az aktuális lelkiállapotuknak megfelelően, maguk dönthettek.  Az egyéni órákon családdinamikai kérdéseket, a szülő-gyermek, testvér-, illetve serdülőknél a párkapcsolatot is érintettük. Míg a kiscsoportos foglalkozásokon az önismeretre, a társas kapcsolatokra, az iskolai életre fókuszáltunk. Mindezeket támogató beszélgetések, rajz- és játékterápia, s egyéb személyiségfejlesztő technikákkal, mint pl. dramatizálás, zenehallgatás stb.

Pszichologus Nemeth Anita2 Pszichologus Nemeth Anita4

Mind az öt gyermek szívesen jött a foglalkozásokra, nyitottak, együttműködők voltak. Kettejük édesanyjával személyesen is sikerült konzultálnom. Tőlük és a pedagóguskollégáktól is kaptam pozitív visszajelzéseket, bár hosszú távú eredmény eléréséhez még további pszichés gondozásra és kísérésre lenne szükség. Örülök, hogy a projektben dolgozhattam. A munkához a tárgyi feltételek adottak voltak; hangulatos, diszkrét fejlesztő szoba, játékok. Munkám során együttműködtem az iskola vezetőjével, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel valamint az osztályfőnökökkel. Úgy vélem az ilyen és hasonló, az iskolai oktatáshoz és órákhoz kapcsolódó programok sokat jelenthetnek a gyermekek egészségesebb és teljesebb személyiségfejlesztésében.

 

Német Anita