Nyomtatás
PDF

TÁMOP 3.3.2 - A projekt céljai

A projekt céljai

 • a szociális és gazdasági háttérből adódó esélykülönbségek csökkentése, a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése
 • a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások minőségének javítása
 • minden tanuló képességének maximális kibontakoztatása a személyiségközpontú oktatás-nevelés által
 • a társadalmi és kulturális különbözőség iránti érzékenység fejlesztése a pedagógiai gyakorlatokban
 • a kisebbségi-, a gyermek- és emberi jogok tudatosítása, érvényesítése.

 Közvetlen, rövid távú célok:

 • Intézményfejlesztés és pedagógiai módszertani fejlesztés
 • A tantestület, pedagógusok a központi program által biztosított pedagógus továbbképzéseken sajátítsák el az integrált neveléshez szükséges kompetenciákat, gazdagítsák az ezt a célt szolgáló pedagógiai eszköztárat
 • Attitűdváltás általában a halmozottan hátrányos helyzetű és különösen a roma tanulókkal kapcsolatos pedagógiai munkában
 • Az intézmény pedagógia programjának integrált pedagógiai rendszer szerinti továbbfejlesztése
 • A programtámogató társadalmi környezetének megteremtése
 • Csoportmunkára alkalmas, tanulóbarát iskolai környezet kialakítása

 Hosszú távú célok:

 • Az óvodák és az iskola létszámcsökkenésének megállítása, lehetőség szerint növelése
 • A képzési szintek és színvonal növelésével a későbbi foglalkoztathatósági esélyek növelése, a munkanélküliség csökkentése
 • A program során szerzett tapasztalatok átadása más az integrált nevelést bevezetni szándékozó, azt tervező intézmények számára