Nyomtatás
PDF

TÁMOP 3.3.2 - A projekt bemutatása

A projekt bemutatása

A fejlesztés szakmai tartamának kidolgozásakor az esélyegyenlőségi helyzetelemzés alapján az első feladat, hogy az oktatási intézmények szolgáltatásainak bővítésével, fejlesztésével a beiratkozók száma növekedjen. Kiemelt figyelemmel arra, hogy olyan szolgáltatásokat szükséges nyújtani a hátrányos helyzetűeknek is, amilyet a jómódúak kapnak. A gyerekek egy részének az életéből kimaradó nyári táborozást, kirándulásokat, erdei iskola programokat elérhetővé kell tenni. A következő új programkínálatot kívánjuk ezért az óvodákban biztosítani:

Évente nyári táboroztatás Fonyódligeten 5 nap, színházlátogatások, kirándulások, egészségügyi szűrővizsgálatok, orvosi, védőnői tanácsadással egybekötve, gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése, szervezése: ruha, játék és könyvgyűjtési, adományozási akciók.

Fontos feladat a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése annak érdekében, hogy egyrészt a gyermekekről az intézmények is, másrészt a nevelési munkáról a szülők is jobb képet kapjanak. A beóvodázási felelős és az együttműködési felelősök feladata lesz, hogy felkeressék a szülőket, fenntartókat, szociális, egészségügyi intézményeket a szorosabb együttműködés érdekében. Nyitott óvodaprogramok működtetése a szülők bevonásával: gyereknapok, beszoktatás, játszóház, délutáni közös programok, rendezvények látogatása.

A kisgyermekek korai fejlesztését az egyéni fejlesztési tervek készítésével és használatával, rendszeres értékelési rendszer megteremtésével, továbbá a fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus kiegészítő tevékenységeivel kívánjuk megvalósítani.

Az óvoda-iskola átmenet kapcsán mindkét óvoda, illetve az iskola részéről két nevelő fog szorosan együttműködni.

Növelni kell a napközis foglalkozásokba bevontak számát, hogy az összes HHH tanuló igénybe vegye azt. Ehhez kapcsolódik, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási helyzetének javítása érdekében növeljük a felvételire felkészítő foglalkozások, egyéni mentorálások számát. Az intézményenkénti továbbtanulási arányok országos átlaghoz közelítését kívánjuk ezzel megcélozni.

A szakos pedagógusi ellátottsága az intézménynek nem teljes körű, földrajz és testnevelés tantárgyaknál van hiány. A program segítségével biztosítani kívánjuk ezen tárgyak szakos pedagógusi ellátás óraadók alkalmazásával.

Mivel a tanulók továbbtanulásáról nagyon kevés információval rendelkezünk, szükséges a középiskolákkal az együttműködés formalizálása, szorosabbá tétele. A későbbi lemorzsolódások megelőzés mentorálási programokkal.

A pedagógus továbbképzési programok tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minél többen jussanak olyan kompetenciák birtokába, mint a projektmódszer, drámapedagógia, IPR, melyek a gyermekek egyéni fejlesztését, iskolai továbbhaladásra való felkészítését hatékonyabban szolgálják.

A projekt keretében vállaljuk, hogy a tantestület egésze részt vesz két IPR módszertani képzésen. Emellett a fenntartói részről is biztosítjuk az esélyegyenlőségi ismeretek megszerzését öt képzésen való részvétellel. A projekt második felétől egy öt fős csoport az IPR bevezetéséhez szükséges intézmény-fejlesztés, intézményi pedagógiai program átdolgozása feladatokat is elvégzi.

Az intézmények tárgyi és infrastrukturális fejlesztését a tanulóbarát iskolai környezet kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ennek keretében két tantermet teljesen tanulóbaráttá tudunk alakítani, illetve az óvodai és iskolai hiányzó berendezések, és fejlesztő eszközök beszerzésével minden gyermek számára egyenlő módon hozzáférhetővé válik a megfelelő, csoportos munkára, tanulásra ösztönző légkör.

A projekt az esélyegyenlőségi helyzetelemzés által azonosított beavatkozási területeket teljes mértékben lefedi.