Nyomtatás
PDF

TÁMOP 3.3.2

Megkötésre került a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0060 azonosítószámú, Mindannyian mások vagyunk… című projekt támogatási szerződése a Surján Oktatási Intézményfenntartó Társulás nevében Szentbalázs Község gesztor Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága között. Utóbbi a 2010. november 27-én hatályba lépett 259/2010. (XI. 16.) Kormányrendelet szerint Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését.

A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Összköltsége 41.794.069 Ft, a támogatás mértéke a projekt összköltségének 100%-a.

A megvalósítási időszak 2010.08.01-től 2012. 07. 31-ig tart.