Nyomtatás
PDF

Tanárok

Iskolavezetés:
 
Hirschné Póda Anikó intézményvezető
Papp Lajosné intézményvezető-helyettes, felsős munkaközösség-vezető
Kocsis Zsuzsanna alsós munkaközösség-vezető
 
Szülői szervezet vezetője: Nagyné Gutheil Éva
A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Horváthné Topp Ágota
Intézményi Tanács elnöke: Papp Lajosné
Intézményi Tanács intézményi delegáltjai: Kocsis Zsuzsanna, Papp Lajosné, Szijártó Zsuzsanna, Sipos József
Tehetségkoordinátor: H. Kovácsné Lelovics Eszter
Pályaválasztásért felelős tanár: Papp Lajosné
A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: Pásti Tímea
Iskolatitkár, tankönyvfelelős: Pásti Tímea
 
Osztályfőnökök
 
1. osztály:  Horváthné Topp Ágota
2. osztály: Obbás Gyuláné
3. osztály: Kocsis Zsuzsanna
4. osztály: Szijártó Zsuzsanna
5. osztály:  Hosszu Bálint
6. osztály: Lotzné Nemesházi Zsuzsanna
7. osztály: Hirschné Póda Anikó
8. osztály: Papp Lajosné
 
Az intézmény pedagógusai és az általuk tanított tantárgyak:
 
Alsó tagozat:
 
1. osztály
Horváthné Topp Ágota: magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, ének-zene, vizuális kultúra,
Tóth Ildikó: etika, technika
Bakterné Magyar Margit: hit-és erkölcstan
 
2. osztály
Obbás Gyuláné: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, etika, ének-zene, technika, vizuális kultúra, testnevelés
Bakterné Magyar Margit: hit-és erkölcstan
 
3. osztály:
Szijártó Zsuzsanna: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, etika, ének-zene, technika, testnevelés
Hirschné Póda Anikó: matematika
Bakterné Magyar Margit: hit-és erkölcstan
 
4. osztály
Szijártó Zsuzsanna: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés, , ének-zene
H. Kovácsné Lelovics Eszter: etika
Horváthné Topp Ágota: vizuális kultúra
Kocsis Zsuzsanna: technika
Papp Lajosné: német nyelv
Sipos József: informatika
Bakterné Magyar Margit: hit-és erkölcstan
 
Felső tagozat:
 
Adonics-Illés Barbara:                történelem
Bakterné Magyar Margit:            hit-és erkölcstan
Hirschné Póda Anikó:                 etika, technika
H. Kovácsné Lelovics Eszter:    ének-zene
Hosszu Bálint:                            magyar nyelv, irodalom, hon-és népismeret, dráma-és színház
Kocsis Zsuzsanna:                     technika, könyvtári foglalkozás
Lotzné Nemesházi Zsuzsanna: földrajz, természetismeret, kémia, etika
Papp Lajosné:                            német nyelv
Richter Péter:                             testnevelés
Sápi Zoltánné.                            vizuális kultúra
Sipos József:                              matematika, fizika, informatika
 
BTMN-es tanulók fejlesztése: Szijártó Zsuzsanna
SNI-s tanulók fejlesztése: Szijártó Zsuzsanna
Könyvtári foglalkozás: Kocsis Zsuzsanna
 
Utazó gyógypedagógusok:
 
SNI/TAP fejlesztése: Kovácsné Mokker Anett
Gyógytestnevelés: Horváth Kornél
Logopédiai terápia: Szijártó Zsuzsanna
 
Óraadók:
 
biológia: Christ Ildikó
rajz: Sápi Zoltánné
kerámiaszakkör: Hodosi Ibolya
 
Napközis csoportok:
 
1. csoport           1. osztály                           Tóth Ildikó
 
2. csoport           2. és 4. osztály                   H. Kovácsné Lelovics Eszter       
 
3. csoport           3. osztály                            Rengel Szilvia
 
4. csoport           5. és 6. osztály                   Adonics-Illés Barbara
 
5. csoport           7. és 8. osztály                   Lotzné Nemesházi Zsuzsanna