Nyomtatás
PDF

Tanárok

Iskolavezetés:
 
Hirschné Póda Anikó intézményvezető
Papp Lajosné intézményvezető-helyettes, felsős munkaközösség-vezető
Balátiné Soth Katalin alsós munkaközösség-vezető
 
Szülői szervezet vezetője: Nagyné Gutheil Éva
A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Gulyás Márton Gábor 
Intézményi Tanács elnöke: Balátiné Soth Katalin
Intézményi Tanács intézményi delegáltjai: Balátiné Soth Katalin, Papp Lajosné, Szijártó Zsuzsanna, Sipos József
Tehetségkoordinátor: Kulcsárné Kocsis Éva
Pályaválasztásért felelős tanár: Papp Lajosné
A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: Forróné Balogh Melinda
Iskolatitkár, tankönyvfelelős: Forróné Balogh Melinda
 
Osztályfőnökök
 
1. osztály: Kocsis Zsuzsanna
2. osztály: Szijártó Zsuzsanna
3. osztály: Balátiné Soth Katalin
4. osztály: Horváthné Topp Ágota
5. osztály: Hirschné Póda Anikó
6. osztály: Papp Lajosné
7. osztály: Gulyás Márton Gábor
8. osztály: Mázsár Anett
 
 
Az intézmény pedagógusai és az általuk tanított tantárgyak:
 
Alsó tagozat:
 
1. osztály
Kocsis Zsuzsanna: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, etika, testnevelés
Hirschné Póda Anikó: matematika
Balátiné Soth Katalin: ének-zene 
Horváthné Topp Ágota: vizuális kultúra
Vencli Lászlóné: technika
Váron István: hit-és erkölcstan
 
2. osztály
Szijártó Zsuzsanna: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, etika, ének-zene 
Horváthné Topp Ágota: vizuális kultúra
Vencli Lászlóné: technika
Fülöp Tímea: testnevelés
Váron István: hit-és erkölcstan
 
3. osztály
Balátiné Soth Katalin: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, ének-zene, testnevelés
Vencli Lászlóné környezetismeret, etika, technika
Váron István: hit-és erkölcstan
 
4. osztály
Horváthné Topp Ágota: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés, vizuális kultúra
Vencli Lászlóné: etika, technika
Sipos József: informatika
Füzi Alexandra: német nyelv, ének-zene
Kisiván Csaba: hit-és erkölcstan
 
Felső tagozat:
 
Füzi Alexandra: német nyelv
Gulyás Márton: testnevelés, etika
Hirschné Póda Anikó: technika
Hosszu Bálint: magyar nyelv, irodalom, hon-és népismeret,
Kisiván Csaba: hit-és erkölcstan 
Kocsis Zsuzsanna: technika, könyvtári foglalkozás
Kulcsárné Kocsis Éva. történelem, ének-zene
Mázsár Anett: biológia, földrajz, természetismeret, kémia, technika
Papp Lajosné: magyar nyelv, irodalom, német nyelv
Sápi Zoltánné. vizuális kultúra
Sipos József: matematika, fizika, informatika
Váron István: hit-és erkölcstan
 
BTMN-es tanulók fejlesztése: Szijártó Zsuzsanna
SNI-s tanulók fejlesztése: Szijártó Zsuzsanna
Könyvtári foglalkozás: Kocsis Zsuzsanna
 
Utazó gyógypedagógusok:
 
SNI/TAP fejlesztése: Kovácsné Mokker Anett
Gyógytestnevelés: Óberhuber Józsefné
Logopédiai terápia: Szijártó Zsuzsanna
 
Óraadók:
 
rajz: Sápi Zoltánné
kerámiaszakkör: Hodosi Ibolya
 
Napközis csoportok 
 
1. csoport           1. osztály                             Vencli Lászlóné
 
2. csoport           2. osztály                             Fülöp Tímea
 
3. csoport           3. osztály és 5. osztály        Rengel Szilvia
 
4. csoport           4. osztály                             Füzi Alexandra
 
5. csoport           5., 6., 7. és 8. osztály           Mázsár Anett
                                                                        Gulyás Márton Gábor
                                                                        Hosszu Bálint