Nyomtatás
PDF

Tanárok

Iskolavezetés:
 
Hirschné Póda Anikó intézményvezető
Papp Lajosné intézményvezető-helyettes, felsős munkaközösség-vezető
Kocsis Zsuzsanna alsós munkaközösség-vezető
 
Szülői szervezet vezetője: Nagyné Gutheil Éva
A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Horváthné Topp Ágota
Intézményi Tanács elnöke: Papp Lajosné
Intézményi Tanács intézményi delegáltjai: Kocsis Zsuzsanna, Papp Lajosné, Szijártó Zsuzsanna, Sipos József
Tehetségkoordinátor: H. Kovácsné Lelovics Eszter
Pályaválasztásért felelős tanár: Papp Lajosné
A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: Pásti Tímea
Iskolatitkár, tankönyvfelelős: Pásti Tímea
 
Osztályfőnökök
 
1. osztály: Horváthné Topp Ágota
2. osztály: Obbás Gyuláné
3. osztály: Kocsis Zsuzsanna
4. osztály: Szijártó Zsuzsanna
5. osztály:  Hosszu Bálint
6. osztály: Lotzné Nemesházi Zsuzsanna
7. osztály: Hirschné Póda Anikó
8. osztály: Papp Lajosné
 
Az intézmény pedagógusai és az általuk tanított tantárgyak:
 
Alsó tagozat:
 
1. osztály
Horváthné Topp Ágota: magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, ének-zene, vizuális kultúra,
Tóth Ildikó: etika, technika
Bakterné Magyar Margit: hit-és erkölcstan
 
2. osztály
Obbás Gyuláné: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, etika, ének-zene, technika, vizuális kultúra, testnevelés
Bakterné Magyar Margit: hit-és erkölcstan
 
3. osztály:
Kocsis Zsuzsanna: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, etika, ének-zene, technika, testnevelés
Hirschné Póda Anikó: matematika
Bakterné Magyar Margit: hit-és erkölcstan
 
4. osztály
Szijártó Zsuzsanna: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés,  ének-zene, technika
H. Kovácsné Lelovics Eszter: etika, 
Horváthné Topp Ágota: vizuális kultúra
Papp Lajosné: német nyelv
Sipos József: informatika
Bakterné Magyar Margit: hit-és erkölcstan
 
Felső tagozat:
 
 
Bakterné Magyar Margit:           hit-és erkölcstan
Hirschné Póda Anikó:                etika, technika
H. Kovácsné Lelovics Eszter:    ének-zene
Hosszu Bálint:                            magyar nyelv, irodalom, hon-és népismeret, dráma-és színház, történelem
Kocsis Zsuzsanna:                     technika, könyvtári foglalkozás
Lotzné Nemesházi Zsuzsanna: földrajz, természetismeret, kémia, etika, történelem
Papp Lajosné:                            német nyelv
Richter Péter:                             testnevelés
Sápi Zoltánné.                            vizuális kultúra
Sipos József:                              matematika, fizika, informatika
 
Nagy Renáta:                              pedagógiai asszisztens
 
BTMN-es tanulók fejlesztése: Szijártó Zsuzsanna
SNI-s tanulók fejlesztése: Szijártó Zsuzsanna
Könyvtári foglalkozás: Kocsis Zsuzsanna
 
Utazó gyógypedagógusok:
 
SNI/TAP fejlesztése: Kovácsné Mokker Anett
Gyógytestnevelés:    Horváth Kornél
Logopédiai terápia:   Erdős Zsófia
 
Óraadók:
 
biológia:              Christ Ildikó
történelem:         Jancsekity Réka:                       
rajz:                     Sápi Zoltánné
kerámiaszakkör:  Hodosi Ibolya
 
Napközis csoportok:
 
1. csoport           1. osztály                           Tóth Ildikó
 
2. csoport           2. és 4. osztály                   H. Kovácsné Lelovics Eszter       
 
3. csoport           3. osztály                            Hirschné Póda Anikó, Horváthné Topp Ágota,  Kocsis Zsuzsanna,Obbás Gyuláné, 
 
4. csoport           5. és 6. osztály                   Lotzné Nemesházi Zsuzsanna, Nagy Renáta, Papp Lajosné, Sipos József
 
5. csoport           7. és 8. osztály                   Lotzné Nemesházi Zsuzsanna