Nyomtatás
PDF

8. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. rajz  matematika magyar nyelv történelem  német
2. magyar nyelv történelem irodalom informatika matematika
3. matematika földrajz biológia német testnevelés 
4. német irodalom matematika földrajz  testnevelés
5. kémia ének-zene etika/hit-és erkölcstan fizika  kémia
6. testnevelés technika osztályfőnöki testnevelés magyar nyelv 
7. testnevelés