Nyomtatás
PDF

8. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. német nyelv német nyelv matematika testnevelés  matematika
2. testnevelés magyar nyelv irodalom osztályfőnöki német nyelv
3. magyar nyelv kémia ének-zene magyar nyelv történelem
4. matematika testnevelés testnevelés földrajz  kémia
5. rajz irodalom fizika matematika informatika
6. etika/ hit-és erkölcstan történelem földrajz biológia  testnevelés
7.  technika