Nyomtatás
PDF

8. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. német nyelv történelem földrajz matematika  földrajz
2. rajz  testnevelés német nyelv német nyelv magyar nyelv
3. matematika etika/hit-és erkölcstan irodalom magyar nyelv matematika
4. irodalom magyar nyelv matematika történelem  kémia
5. testnevelés  biológia testnevelés fizika osztályfőnöki
6. kémia technika informatika testnevelés  testnevelés
7.   ének-zene