Nyomtatás
PDF

7. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. irodalom biológia német nyelv irodalom matematika 
2. német nyelv matematika etika/hit-és erkölcstan történelem német nyelv
3. rajz történelem matematika kémia testnevelés 
4. matematika  földrajz magyar nyelv informatika  testnevelés
5. fizika technika biológia osztályfőnöki magyar nyelv 
6. testnevelés technika fizika testnevelés ének-zene 
7. testnevelés