Nyomtatás
PDF

7. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. matematika  biológia matematika történelem irodalom
2. irodalom történelem német nyelv biológia  matematika
3. testnevelés  német nyelv magyar nyelv testnevelés magyar nyelv
4. digitális kultúra testnevelés földrajz matematika ének-zene
5. rajz kémia testnevelés német nyelv osztályfőnöki 
6. földrajz etika/hit-és erkölcstan   fizika technika testnevelés
7.