Nyomtatás
PDF

7. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. rajz biológia testnevelés osztályfőnöki német nyelv
2. német nyelv testnevelés matematika matematika  magyar nyelv
3. fizika irodalom német nyelv testnevelés matematika
4. magyar nyelv  etika/hit-és erkölcstan ének-zene irodalom  testnevelés
5. matematika  technika kémia biológia földrajz 
6. történelem technika  fizika történelem informatika
7. testnevelés