Nyomtatás
PDF

7. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. irodalom magyar nyelv német nyelv német nyelv német nyelv
2. matematika fizika irodalom matematika  kémia
3. biológia testnevelés matematika történelem magyar nyelv
4. rajz  történelem  földrajz  biológia  matematika
5. fizika etika/hit-és erkölcstan informatika testnevelés  testnevelés 
6. testnevelés technika  testnevelés osztályfőnöki ének-zene 
7. technika