Nyomtatás
PDF

6. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. német irodalom természetismeret irodalom  testnevelés
2. matematika magyar nyelv német természetismeret testnevelés
3. magyar nyelv matematika etika/hit-és erkölcstan matematika  német
4. testnevelés történelem technika magyar nyelv matematika 
5. rajz testnevelés technika történelem ének-zene 
6. informatika testnevelés  osztályfőnöki
7.