Nyomtatás
PDF

5. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. matematika testnevelés matematika történelem matematika 
2. magyar nyelv természetismeret természetismeret magyar nyelv német nyelv
3.  testnevelés  történelem    német nyelv   testnevelés  testnevelés
4. osztályfőnöki  etika/hit-és erkölcstan testnevelés matematika irodalom 
5. technika ének-zene irodalom német nyelv ének-zene
6. informatika hon-és népismeret technika    
7.