Nyomtatás
PDF

5. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. matematika történelem  matematika matematika testnevelés 
2. rajz természetismeret természetismeret irodalom testnevelés
3. német irodalom magyar nyelv ének-zene osztályfőnöki 
4.  testnevelés matematika etika/hit-és erkölcstan magyar nyelv történelem
5. technika testnevelés német hon-és népismeret német
6. technika   testnevelés   informatika 
7.