Nyomtatás
PDF

5. osztály órarendje

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. irodalom történelem német nyelv matematika testnevelés
2.  testnevelés  technika természettudomány  történelem természettudomány
3. rajz  magyar nyelv   matematika  digitális kultúra ének-zene
4. német nyelv etika/hit- és erkölcstan irodalom ének-zene magyar nyelv
5. matematika matematika hon- és népismeret  testnevelés  német nyelv
6. alprogrami foglalkozás DA  testnevelés  testnevelés  alprogrami foglalkozás LA osztályfőnöki 
7.