Nyomtatás
PDF

Járványhelyzet

Megbetegedések az intézményben:

igazoltan fertőzött diákok száma: 0

igazoltan fertőzött dolgozók száma: 0

hatósági házi karanténban levő diákok száma: 0

hatósági házi karanténban levő dolgozók száma: 0

tantermen kívüli digitális oktatásban résztvevő osztályok száma: 0

rendkívüli szüneten lévő osztályok szám: 0

 

A fenti adatokat naponta frissítjük!

 

 

ELJÁRÁSREND

a 2022/2023. TANÉVBEN

A SZENTBALÁZSI KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE

2022. szeptember 30-tól

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSÁRA, A BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A tanuló és az intézményi dolgozó csak egészségesen léphet az intézménybe.

Az intézménybe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.

A nap folyamán nagy gondot kell fordítani a többszöri alapos kézmosásra, kézfertőtlenítésre.

A tantermeket, a folyosókat, valamint a szociális helyiségeket fokozottan szellőztetni kell.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A szülők személyes megjelenése előre egyeztetett időpontban, csak a járványügyi előírások betartása mellett történhet.

A tanulókat szüleik az iskola ajtajáig kísérhetik.

A COVID-19 fertőzés bejelentését az előírásnak megfelelően a háziorvos/kezelőorvos/ellátó orvos teszi meg az OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe.

Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár tanulóként - a köznevelési intézményt. Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus (potenciális expozíció) időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és orrot eltakaró maszkot viselni.

A szoros kontaktokra vonatkozó intézkedéseket a Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hozza meg. Amennyiben a kontakt személynél COVID-19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor el kell különíteni a tanulót.

Amennyiben az intézmény egy tanulója esetén Covid-19 fertőzés igazolódik, a tanuló 7 nap karanténba kerül, amely a hetedik nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha beteg már legalább három napja láztalan és légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség után, a tünetek kezdetétől számított ötödik napon az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.

ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Étkezés előtt és után alapos, szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés szükséges.

Az alsós tanulók a tízórait az ebédlőben fogyasztják el, ahol kerülni kell az osztályok közötti keveredést. Az uzsonnát az osztálytermekben fogyasztják el.

A felsős tanulók a tízórait is és az uzsonnát is az osztálytermükben fogyasztják el.

A tanulók az ebédet az asztaloknál osztályonként ülve fogyaszthatják el az ebédlőben.

TANULÓI/DOLGOZÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

A tanuló/dolgozó betegség esetén köteles orvoshoz fordulni. Az a tanuló/dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy a kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni az intézményben.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ha a tanuló az intézményben betegség tüneteit mutatja, elkülönítjük, és értesítjük a szülőt, akinek a gyermekét haladéktalanul el kell vinnie az intézményből.

ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskolai szűrővizsgálatok maradéktalanul megtörténnek a járványügyi előírások betartása mellett.

KAPCSOLATTARTÁS

A szülők tájékoztatása szülői értekezleten, fogadóórán és online formában, a KRÉTA rendszeren keresztül történik. Egyéb kapcsolattartási módok: telefon, e-mail, egyéb közösségi platformok.